Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 13. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

    06. 06. - 08. 06. 2019 | Banska Bystrica

Informácie

KONFERENČNÝ JAZYK
slovenský, český, anglický

REGISTRÁCIA
Online registrácia bola ukončená. Registrovať sa budete môcť na mieste konania.
6. – 8. jún 2019, od 7:30

Hotel LUX, Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica

REGISTRAČNÝ POPLATOK
13. Slovenský pediatrický kongres 6. – 8. 6. 2017

Registračný poplatok lekári
do 30. 4.  po 30. 4. a na mieste 
6. 6. štvrtok 20,00 € 30,00 €
7. 6. piatok 30,00 € 40,00 €
8. 6. sobota 20,00 € 30,00 €
3 dni – celé podujatie  50,00 € 70,00 €
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok sestry
do 30. 4.  po 30. 4. a na mieste 
6. 6. štvrtok 7,00 € 8,00 €
7. 6. piatok 7,00 € 8,00 €
8. 6. sobota 4,00 € 5,00 €
3 dni – celé podujatie  15,00 € 20,00 €

Strava
Obed 6. 6. štvrtok  10,00 €
Obed 7. 6. piatok 10,00 €
Večera  7. 6. piatok Hotel LUX 15,00 €

Sprievodná aktivita
Divadelné predstavenie 6. 6. štvrtok 10,00 €

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU
– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 30. 5. 2019)
– majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 060619
Poznámka: meno účastníka

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov CME

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top