Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX KONGRES SEKCIE GYNEKOLOGICKEJ ENDOSKOPIE SGPS

    12. - 13. 04. 2019 | Hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Príhovor

Vážení priaznivci gynekologickej endoskopie, vážené kolegyne a kolegovia,
milí priatelia,

nadišiel čas, keď sa ako každý rok pripravujeme na celoštátny kongres gynekologickej
endoskopie. Pre nás Bratislavčanov je nesmiernou cťou, že práve
jubilejný XX. ročník tohto významného podujatia organizujeme tu, v hlavnom
meste Slovenska.

Pri plánovaní kongresu sme uvažovali o tom, či vedecký program tematicky
smerovať do niektorej špecializovanej nosnej oblasti endoskopie, alebo či dáme
príležitosť čo najširšiemu výberu tém. K výberu tejto druhej koncepcie nás viedol
práve fakt, že ide o jubilejný kongres. Stáva sa tým totiž ideálnou príležitosťou
na rekapituláciu historického vývoja slovenskej endoskopie v priebehu posledných
desaťročí a zároveň by sme radi ukázali i aktuálny prehľad všetkých oblastí,
do ktorých slovenská gynekologická endoskopia zasahuje.

Je pozoruhodné, že endoskopia v našom odbore sa za posledných dvadsať
rokov rozšírila plošne do všetkých regiónov našej malej krajiny, gynekologické
oddelenia mnohých okresných nemocníc vynikajú v mini-invazívnej chirurgii
a taktiež vznikajú aj neštátne zdravotnícke zariadenia, ktoré poskytujú túto
starostlivosť na vysokej úrovni. Aj preto sú štandardné mini-invazívne výkony
dostupné našim pacientkam po celom Slovensku a to v porovnateľnej kvalite.
Niektoré oblasti operatívy v našom odbore si zase vyžadujú špecializované vybavenie
i skúsené zohraté tímy, preto je správny a perspektívny trend centralizácie
týchto zložitých alebo zriedkavých výkonov na pracoviská, kde sú splnené
tieto podmienky. Ide najmä o oblasť gynekologickej onkológie, urogynekológie
a reprodukčnej mini-invazívnej chirurgie včítane riešenia vrodených chýb genitálií.

V porovnaní s okolitými európskymi krajinami Slovensko výrazne zaostáva
v rozvoji robotickej gynekologickej chirurgie. Zo skúseností z celého sveta vidíme,
že ide o mimoriadne perspektívny smer rozvoja mini-invazívnej chirurgie.
Cestou na zlepšenie smutnej situácie v slovenskej robotike by bola koncentrácia
finančných prostriedkov a vytvorenie niekoľkých regionálnych multidisciplinárnych
centier.

Vážení priatelia,
sme radi, že naša I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB v Bratislave
dostala príležitosť organizovať tento jubilejný kongres. V mene výboru
Sekcie gynekologickej endoskopie SGPS Vás naň všetkých srdečne pozývam.
Teším sa na Vašu účasť, odborné prednášky, postery, ale i zaujímavé diskusné
príspevky. Verím, že Vám v Bratislave vytvoríme príjemné prostredie na odbornom
programe aj na spoločnej večeri.

Dovidenia v Bratislave,
Martin Petrenko

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top