Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
  Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
  I.Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB, Bratisla

  XX KONGRES SEKCIE GYNEKOLOGICKEJ ENDOSKOPIE SGPS

  12. - 13. 04. 2019 | Hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

  12.-13. apríl 2019

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Záštitu nad podujatím prevzala generálna riaditeľka UNB
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH

Miesto konania
Hotel BRATISLAVA, Bratislava

Termín konania
12. – 13. apríl 2019

Odborný garant
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť

Koordinátor
MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA

Vedecký výbor
MUDr. Jozef Adam, PhD.
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
MUDr. Boris Hudec
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
MUDr. Martin Petrenko, CSc., MBA
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
MUDr. Ján Richnavský, PhD.
MUDr. Igor Slezák, PhD.
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
doc. MUDr Peter Urdzík, PhD.
Hotel Bratislava | XX KONGRES SEKCIE GYNEKOLOGICKEJ ENDOSKOPIE SGPS

Hotel Bratislava

Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top