Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX KONGRES SEKCIE GYNEKOLOGICKEJ ENDOSKOPIE SGPS

    12. - 13. 04. 2019 | Hotel Bratislava Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Poplatky

Registračný poplatok
Do 10. 3. 2019 Po 10. 3. 2019
Člen sekcie 50 €  70 €
Nečlen sekcie 70 € 90 €
Aktívny účastník 50 €  50 €
Mladý gynekológ do 33 r. 25 € 45 €
Sestra 20 € 40 €

• zvýhodnené registračné poplatky platia v prípade platby prevodom,
   pri dodržaní stanovených termínov


Iné poplatky
Spoločenský večer 12. 4. 2019 30 €
Obed 12. 4. 2019 15 €

Spôsob platby
prevodom na účet (prosíme uhradiť do 5. 4. 2019)
   majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
   Banka: UniCredit Bank
   Variabilný symbol: 12419
   SWIFT: UNCRSKBX
   IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
   Poznámka: meno účastníka

v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová

faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo
faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka
na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet
prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top