Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 59. DÉREROV MEMORIÁL A DÉREROV DEŇ

    29. 03. 2019 | Konferenčné priestory MZ SR Limbová 2, Kramáre, Bratislava

Informácie

DÁTUM A MIESTO KONANIA

29. marec 2019, konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR
Limbová 2, Bratislava


REGISTRÁCIA

29. marec 2019 od 8:00 hod


REGISTRAČNÝ POPLATOK

10,- €
Prví autori, študenti a dôchodcovia sú oslobodení od platby registračného poplatku.

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÝ POPLATOK

- v hotovosti pri registrácii
- prevodom na účet: majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
                               Banka: UniCredit Bank
                               Číslo účtu: 1026852003/1111
                               Variabilný symbol: 29319
                               SWIFT: UNCRSKBX
                               IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                               Poznámka: meno účastníka

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie bude zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.


DOPRAVA

Zo železničnej stanice ŽSR Bratislava – Hlavná stanica:
Autobusom č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre

Z letiska M.R. Štefánika Bratislava – Ivanka pri Dunaji:
Autobusom č. 61 na zastávku Hlavná stanica, prestup na autobus č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre

Z autobusovej stanice Mlynské nivy:
Autobusom č. 21 na zastávku SAV, prestup na autobus č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top