Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 59. DÉREROV MEMORIÁL A DÉREROV DEŇ

    29. 03. 2019 | Konferenčné priestory MZ SR Limbová 2, Kramáre, Bratislava

    29. 03. 2019

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.


Konferenčné priestory MZ SR | 59. DÉREROV MEMORIÁL A DÉREROV DEŇ

Konferenčné priestory MZ SR

Limbová 2, Kramáre, Bratislava

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top