Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XIV. SYMPÓZIUM DETSKEJ OFTALMOLÓGIE

    31. 05. - 01. 06. 2019 | Holiday Inn Bajkalská 25a, 825 03 Bratislava

Poplatky

Registračný poplatok lekári
členovia SOS
a ČOS
ostatní
lekári
nepracujúci
dôchodcovia
do 31. 03. 2019 70 € 90 € 10 €
po 31. 03. 2019 90 € 110 € 15 €
na mieste 110 € 130 € 20 €

Registračný poplatok sestry
• členky komory 11 €
• nečlenky komory 16 €Registračný poplatok zahrňuje

• účasť na odborných prednáškach
• všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška


Iné poplatky

• Obed (31. 5.): 10 €
• Spoločenský večer (31. 5.): 30 €
• Obed (1. 6.): 10 €


Spôsob platby

• prevodom na účet
   majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
   Banka: UniCredit Bank • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
   SWIFT: UNCRSKBX • Variabilný symbol: 31519
   Poznámka: meno účastníka
• v hotovosti pri registrácii


V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné 
uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade 
platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top