Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
  Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK
  organizujú

  XIV. SYMPÓZIUM DETSKEJ OFTALMOLÓGIE

  31. 05. - 01. 06. 2019 | Holiday Inn Bajkalská 25a, 825 03 Bratislava

  31. 5. - 1. 6. 2019

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Organizátor

Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Klinika detskej oftalmológie NÚDCH – LFUK


Témy

Varia


Vedecký sekretariát

Slovenská Oftalmologická Spoločnosť
Klinika detskej oftalmológie NÚDCH – LFUK
Limbová 1, 833 40 Bratislava, tel.: +421 2 5937 1345, 41
e-mail: sekretariatkdo@dfnsp.sk


Organizačný výbor

prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
MUDr. DanaTomčíková, PhD., MHA
MUDr. Beáta Bušányová, PhD., MBA
MUDr. Barbora Kostolná, PhD.
MUDr. Zuzana Prepiaková, PhD.
MUDr. Monika Gromová, PhD.
MUDr. Ana Sharashidze, PhD.
MUDr. Iveta Elízová
PhDr. Mária Reichwalderová


Čestné predsedníctvo

prof. MUDr. Blanka Brúnová, DrSc.
prof. MUDr. Rudolf Autrata PhD., MBA
MUDr. Miroslav Dostálek, PhD.
doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

MUDr. Dana Tomčíková, PhD., MPH
doc. MUDr. Ladislav Kužela PhD., MHA
Mgr. Jana Sedláková, dipl.s.
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
MUDr. Štefan Zelník, PhD. 

Holiday Inn | XIV. SYMPÓZIUM DETSKEJ OFTALMOLÓGIE

Holiday Inn

Bajkalská 25a, 825 03 Bratislava

Hlavný partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top