Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXIV. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

    21. - 23. 10. 2019 | Hotel Stupka Horná Lehota, Tále, 977 01 Brezno

    21. - 23. 10. 2019

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Miesto konania
Hotel Stupka, Tále okr. Brezno

Termín konania
21. – 23. október 2019

Odborný výbor konferencie
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mimoriadny profesor
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
MUDr. Zora Kľocová Adamčáková
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
Mgr. et. Mgr. Adriana Mečochová
RNDr. MUDr. Mgr. Ján Mikas, PhD., MPH
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Organizačný výbor
doc. MUDr. Mária Avdičová PhD.
MUDr. Jana Kerlik PhD.
MUDr. Pavol Lokša
MUDr. Viera Morihladková
DAHE Ivana Pasztorová
DAHE Blažena Pohančaníková

Odborné témy
* Nákazy preventabilné očkovaním (výskyt, diagnostika, prevencia, opatrenia, dopad očkovania na zdravie obyvateľstva, výsledky IP, plnenie NIP)
Alimentárne nákazy, Epidémie
Zoonózy a nákazy prenášané vektormi
Neuroinfekcie
Surveillance nozokomiálnych nákaz, efektívnosť opatrení pri výskyte epidemiologicky závažných nákaz
Surveillance chronických neprenosných ochorení, intervencie
Kazuistiky
Varia

Harmonogram
Začiatok: 21. 10. 2019
Registrácia: od 10.00 hod.
Otvorenie konferencie: 21. 10. 2019 o 13.00 hod.
Ukončenie: 23. 10. 2019 o 13.00 hod.

Hotel Stupka | XXIV. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

Hotel Stupka

Horná Lehota, Tále, 977 01 Brezno

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top