Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXIV. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

    21. - 23. 10. 2019 | Hotel Stupka Horná Lehota, Tále, 977 01 Brezno

Poplatky

Konferenčný poplatok:

Členovia SEVS Nečlenovia
do 20. 9. 2019 15 €  30 €
po 21. 9. 2019 30 € 60 €

Prvý autor prezentácie (prednáška, poster) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.
Zvýhodnené poplatky platia pri úhrade prevodom po dodržaní stanovených termínov.


Iné poplatky:

Obed
21. 10. 2019
Večera
21. 10. 2019
Obed
22. 10. 2019
Večera
22. 10. 2019
Obed
23. 10. 2019
8 € 15 € 8 € 15 € 8 €


Spôsob platby:

* v hotovosti pri registrácii

* prevodom na účet
        Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
        Banka: UniCredit Bank
        Číslo účtu: 1026852003/1111
        Variabilný symbol: 211019
        SWIFT: UNCRSKBX
        IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
        Poznámka: meno účastníka

        V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
        Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.

        V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
        Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
        V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top