Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXIV. ČERVENKOVE DNI PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

    21. - 23. 10. 2019 | Hotel Stupka Horná Lehota, Tále, 977 01 Brezno

Informácie

Prihlášky na konferenciu

Aktívna účasť do:
10. 9. 2019 (vrátane názvu príspevku)
Pasívna účasť do:
14. 10. 2019

Formy prezentácie:
prednášky, postery 
(trvanie prednášok 10 min. s výnimkou vyžiadaných)
Technické vybavenie: multimediálna projekcia


Abstrakt prosím zasielajte mailom na marketing@amedi.sk najneskôr do: 25. 9. 2019


Abstrakty

* Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail)
  napísaný písmom Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4.
Vyznačiť prezentáciu formou prednášky alebo posteru.
Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky.
Abstrakty nespĺňajúce podmienky nebudú posudzované.

Štruktúra abstraktu prezentácie pôvodnej práce:
Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora
  podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
* Členenie abstraktu: cieľ, úvod, súbor a metodika, výsledky, záver.

Štruktúra abstraktu prezentácie teoretického charakteru:
* Názov práce, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno prednášajúceho autora
  podčiarknuť), pracovisko bez skratiek.
* Členenie abstraktu: cieľ, úvod, vlastný text, záver.ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top