Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 51. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA

    21. - 22. 11. 2019 | Aula Magna, JLF UK

    s medzinárodnou účasťou GALANDOVE DNI

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť

Pod odbornou garanciou:

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec
Spolok lekárov v Martine
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
A-medi management


Prezident podujatia

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Viceprezident podujatia
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Miesto konania
Galandove dni 21. – 22. november 2019
Aula Magna, JLF UK v Martine
Malá Hora 4A, Martin

Ošetrovateľská sekcia (sestry) 21. november 2019
BioMed – Poslucháreň, Edukačné centrum JLF UK
Malá Hora 4/B, Martin

Organizačný výbor
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Bc. Elena Kurhajcová
MUDr. Alena Szokeová

Vedecký výbor
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Bc. Elena Kurhajcová
doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
MUDr. Elena Prokopová
MUDr. Marta Špániková
MUDr. Lenka Turoňová, PhD.
MUDr. Jarmila Vojtková, PhD.

Aula Magna, JLF UK | 51. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA

Aula Magna, JLF UK

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top