Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 51. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA

    21. - 22. 11. 2019 | Aula Magna, JLF UK

Aktívna účasť

Abstrakty
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 20. 10. 2019 na e-mail:
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA • galandovedni@gmail.com
(v predmete e-mailu uviesť Galandove dni)

Abstrakty pre ošetrovateľskú sekciu
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 20. 10. 2019 na e-mail:
Bc. Elena Kurhajcová • kurhajcova@mfn.sk

Jazyk abstraktu
slovenský, český, anglický

E-postery
- e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 na šírku (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu galandovedni@gmail.com v termíne do 15. 11. 2019
aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word
e-postery budú k dispozícií počas celého podujatia v hlavnej budove Auly Magny na 1. poschodí pri hornom vstupe do sály

Zároveň Vás chceme informovať, že postery sa budú prezentovať aj orálne (BioMed – Poslucháreň podľa programu). Prosím pripravte si aj krátku .ppt prezentáciu na 3 min.
Prezentáciu stačí prísnieť na miesto konania.

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top