Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 51. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA

    21. - 22. 11. 2019 | Aula Magna, JLF UK

Organizačné pokyny

Registrácia
21. – 22. november 2019, od 7:30
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin

Registračný poplatok

platba vopred na mieste
Lekár  25 €  35 €
Sestra - čelnka komory  15 €  20 €
Sestra - nečelnka komory 20 € 25 €

Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet, najneskôr do 14.11.2019
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Spôsob platby - registračný poplatok
- v hotovosti pri registrácii
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 14. 11. 2019)
   majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
   Banka: UniCredit Bank
   SWIFT: UNCRSKBX

   IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
   Variabilný symbol: 211119 (v prípade online registrácie použite číslo zálohovej faktúry)
   Poznámka: meno účastníka

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).Vašu účasť je možné zrušiť najneskôr do 20.10.2019. Po tomto dátume sú uhradené poplatky nevratné.

Iné poplatky – platba v hotovosti pri registrácii
Obed 21. 11. 2019 – 7 €
Obed 22. 11. 2019 – 7 €
Počet lístkov je obmedzený

Sprievodná aktivita
Spoločenský večer – 15 €
21. 11. 2019 – Hotel TURIEC, A. Sokolíka, Martin, 19:00 hod.

Potvdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
Štvrtok 21. 11. 2019 7 kreditov 
Piatok 22. 11. 2019 4 kredity
Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky  15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)  10 kreditov
domáci autor prednášky 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)  5 kreditov


Konferenčný jazyk
slovenský, český, anglický

Generálny partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top