Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
  pod odbornou garanciou
  FNsP J.A. Reimana v Prešove
  Klinika pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove
  FZO PU v Prešove,
  Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove

  XXI. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

  5. 12. 2019 | Obvodný úrad Námestie mieru 3, Prešov

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
pod odbornou garanciou
FNsP J.A. Reimana v Prešove

Klinika pediatrie FNsP J. A. Reimana v Prešove
Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove

organizujú

XXI. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

Predseda vedeckého výboru
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

Organizačný výbor
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
MUDr. Jana Čurillová
MUDr. Marcel Lavrik
MUDr. Jaroslav Grocký
Mgr. Monika Sabolová
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Mgr. Veronika Kuliková
Obvodný úrad | XXI. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

Obvodný úrad

Námestie mieru 3, Prešov

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top