Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

    5. 12. 2019 | Obvodný úrad Námestie mieru 3, Prešov

Poplatky

Registračný poplatok

lekári                           15 €
sestry – člen SKSaPA        7 €
sestry – nečlen SKSaPA   10 €

Sestry – nutné prihlásiť sa cez SKSaPA

Sprievodná aktivita
spoločenský večer        10 

Spôsob platby
• v hotovosti pri registrácii
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 30. 11. 2018)
       Majiteľ účtu – A-medi management, s.r.o
       Banka: UniCredit Bank
       SWIFT: UNCRSKBX
       IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
       Kód banky: 1111
       Variabilný symbol: 51219 (v prípade online registrácie použite číslo zálohovej faktúry)
       Poznámka: meno účastníka
       V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
       Aj v prípade platby na účet prosíme zaslať vyplnenú prihlášku na podujatie.

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top