Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI. PREŠOVSKÝ PEDIATRICKÝ DEŇ

    5. 12. 2019 | Obvodný úrad Námestie mieru 3, Prešov

Informácie

Dátum a miesto konania
5. december 2019
Sála B Obvodného úradu, Námestie mieru 3, Prešov
Sála A Obvodného úradu, Námestie mieru 3, Prešov – Sekcia ošetrovateľstva

Kongresový jazyk
• slovenský, český

Sprievodná aktivita
• spoločenský večer 5. december 2019 – 10 €
• spoločenský večer bude v priestoroch hotela DUKLA

Témy
• diagnostika, liečba, prevencia a ošetrovateľstvo v pediatrii

Potvrdenie o účasti
• podujatie je zaradené do kreditného systému.
• potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

Abstrakty

• abstrakty prednášok a posterov budú publikované v Pediatrii 2020

Doprava
• zo železničnej a autobusovej stanice možno cestovať trolejbusom č. 1, 4, 8,
• alebo autobusom č. 39, 45 smer centrum mesta (4. zástavka)

Parkovanie
• za budovou VÚC a Obvodného úradu – strážené a platené parkoviská
• pred hotelom Šariš – vzdialený cca 150 m od Obvodného úradu – strážené a platené parkovisko

Kontakty
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.

KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
051/701 2559 (1116)
koval@fnsppresov.sk

Mgr. Monika Sabolová
KP FNsP J.A. Reimana

Hollého 14, 080 01 Prešov,
051/701 1115
sabolova.monika@fnsppresov.sk

Mgr. Veronika Kuliková
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov
051/701 2559
sekretariat.do@fnsppresov.sk

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top