Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • X. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    11. - 13. 4. 2019 | Grandhotel Tatranská Lomnica

    určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Potrebujete poradiť?

+421 2 556 472 47
0903 224 625

Úvod

Slovenská epidemiologická
a vakcinologická spoločnosť SLS

v spolupráci s

Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave
Slovenskou pediatrickou spoločnosťou
Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine
Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
A-medi management s.r.o.

si Vás dovoľujú pozvať na

X. Slovenský vakcinologický kongres

dňa

11. – 13. apríla 2019

ktorý sa uskutoční na novom mieste

Grandhotel Praha
Tatranská Lomnica

Podujatie sa koná pod záštitou
hlavného hygienika SR Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD.
a rektora SZU prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.

Grandhotel | X. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

Grandhotel

Tatranská Lomnica

hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top