Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • X. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

    11. - 13. 4. 2019 | Grandhotel Tatranská Lomnica

REGISTRÁCIA/POPLATKY

DÔLEŽITÉ DÁTUMY
15. 02. 2019 – Prihláška na aktívnu účasť + abstrakty
01. 03. 2019 – Prihláška na pasívnu účasť – zľavnený registračný poplatok

MIESTO KONANIA
Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica

REGISTRAČNÝ POPLATOK

do 01. 03. 2019 po 01. 03. 2019
Členovia SEVS 30 € 40 €
Ostatní 50 € 60 €

– registračný poplatok neplatia prví autori prezentácii (prednáška, poster)
– zvýhodnené registračné poplatky platia v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanovených termínov

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHRŇUJE
– účasť na odborných prednáškach

– všetky materiály, program, abstrakty, kongresová taška
– DPH
– materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

POPLATKY

Večera (11. 04. 2019) 15 €
Obed (12. 04. 2019) 10 €
Spoločenská večera (12. 04. 2019) 20 €

SPÔSOB PLATBY
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 03. 04. 2019)

majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank • IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 11418 • SWIFT: UNCRSKBX
Poznámka: meno účastníka

– v hotovosti pri registrácii

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top