Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 60. DÉREROV MEMORIÁL A DÉREROV DEŇ

    3. 4. 2020 | Konferenčné priestory MZ SR Limbová 2, Kramáre, Bratislava

Organizačné pokyny

DÁTUM A MIESTO KONANIA
3. apríl 2020, konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR
Limbová 2, Bratislava

REGISTRÁCIA
3. apríl 2020 od 8:00 hod

REGISTRAČNÝ POPLATOK
10,- €
Prví autori, študenti a dôchodcovia sú oslobodení od platby registračného poplatku.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÝ POPLATOK
v hotovosti pri registrácii
prevodom na účet
majiteľ účtu:
A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 432020 (pri online registrácii použite číslo zálohovej faktúry)
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra.
Prosíme ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top