Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Popiska k podujatiu

    60. DÉREROV MEMORIÁL A DÉREROV DEŇ

    3. 4. 2020 | Konferenčné priestory MZ SR Limbová 2, Kramáre, Bratislava

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.
congress hotel banner

Konferenčné priestory MZ SR

Limbová 2, Kramáre, Bratislava

ÚVOD

PODUJATIE JE ZRUŠENÉ

Koordinátor vedeckého programu
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
congress hotel banner

Konferenčné priestory MZ SR

Limbová 2, Kramáre, Bratislava

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top