Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Celoslovenská pediatrická konferencia I. detskej kliniky
    LF UK a DFNsP

    15.10.2015 | Hotel Saffron**** Radlinského 27, 811 07 Bratislava

KOORDINÁTORI

KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
e-mail: ludmila.podracka@dfnsp.sk

MUDr. Oľga Červeňová, PhD.

e-mail: olga.cervenova@gmail.com

doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

e-mail: ciznar@dfnsp.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top