Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Celoslovenská pediatrická konferencia I. detskej kliniky
    LF UK a DFNsP

    15.10.2015 | Hotel Saffron**** Radlinského 27, 811 07 Bratislava

Organizačné pokyny

ORGANIZAČNÉ POKYNY

DÁTUM A MIESTO KONANIA
15. október 2015
Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

REGISTRÁCIA
15. október 2015 od 8:00 hod.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
- ONLINE (prosím TU kliknuť) (po registrácii Vám pride notifikačný e-mail).

REGISTRAČNÝ POPLATOK 15. 10. 2015
Lekári 20 €
Sestry 10 €
Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, abstrakty.

INÉ POPLATKY 15. 10. 2015
Obed
8 €
Spoločenský večer 10 €
Obed a spoločenský večer sa budú konať v Hoteli Saffron.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
15.10. 2015 – 7 kreditov

Aktívna účasť:
domáci autor prednášky – 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky – 5 kreditov
zahraničný autor prednášky – 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky – 10 kreditov

SPÔSOB PLATBY
- v hotovosti pri registrácii
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 09. 10. 2015)
- majiteľ účtu - A-medi management, s.r.o.
                          Banka: UniCredit Bank
                          Číslo účtu: 1026852003/1111
                          Variabilný symbol: 151015
                          SWIFT: UNCRSKBX
                          IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                          Poznámka: meno účastníka
• V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa
• Vo všetkých prípadoch platby vás prosíme o zaslanie prihlášky/on-line registráciu

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top