Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Celoslovenská pediatrická konferencia I. detskej kliniky
    LF UK a DFNsP

    15.10.2015 | Hotel Saffron**** Radlinského 27, 811 07 Bratislava

SEKRETARIÁT

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Ing. Dana Lakotová
e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top