Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • Popiska k podujatiu

  XXX. GETLÍKOV DEŇ

  28. 05. 2020 | Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Petržalka

  Celoslovenská pracovná konferencia
  s medzinárodnou účasťou

  Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.
congress hotel banner

Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Petržalka

ÚVOD

ONLINE XXX. GETLÍKOV DEŇ - TU
ZMENA – Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa XXX. Getlíkov deň bude konať online formou WEBINÁRU dňa 28.5.2020. Študijné materiály budú dostupné po dobu 6 mesiacov.

Slovenská pediatrická spoločnosť SLS

Pod odbornou garanciou:
LF Slovenskej zdravotníckej univerzity
Kliniky pre deti a dorast Andreja Getlíka LF SZU
UN Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Bratislava V.

organizujú

XXX. GETLÍKOV DEŇ
celoslovenskú pracovnú konferenciu s medzinárodnou účasťou


PREZIDENT KONFERENCIE
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
telefón: 02/68 67 23 54
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com

KOORDINÁTORI VEDECKÉHO PROGRAMU
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim.prof.
doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc.
MUDr. Ivo Topoľský, PhD., MPH
MUDr. Monika Grešíková, PhD.
congress hotel banner

Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Petržalka

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top