Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXX. GETLÍKOV DEŇ

    28. 05. 2020 | Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Petržalka

Informácie

DÁTUM A MIESTO KONANIA

28. máj 2020

UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Kongresová sála 8:30 – 18:00 hod. (Registrácia 
7:30 – 8:30 hod.)


REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky, suplementum kompletného znenia prednášok.
Kongresové materiály (taška, suplementum) garantujeme len zaregistrovaným účastníkom, po dodržaní
stanovených termínov.

Lekár........................................ 15 €
Sestra - členka SK SaPA................. 10 €
Sestra - nečlenka ........................ 13 €


Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.


POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.


DOPRAVA

- z Hlavnej železničnej stanice bus č. 93 na Lúky II. (alebo ZŠ Budatínska, Budatínska) a odtiaľ bus č. 99 na zastávku Nemocnica Antolská
- zo ŽST Petržalka bus č. 59 alebo č. 99 na zastávku Nemocnica Antolská
- zo ŽST Petržalka bus č. 94 na Holíčsku a odtiaľ bus č. 99 na zastávku Nemocnica Antolská
- z Autobusovej stanice bus č. 88 na Jungmannovu a odtiaľ bus č. 99 na zastávku Nemocnica Antolská


PARKOVANIE

V areáli Nemocnice sv. Cyrila a Metoda je parkovanie spoplatnené (1 hod/1€),
preto odporúčame 
parkovanie na priľahlých uliciach.


SPôSOB PLATBY

– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 22. 5. 2020)
– majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003
Kód banky: 1111
Variabilný symbol: 14319
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Úhrada prevodom do 22. 5. 2020

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely
identifikácie platiteľa.
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme ako variabilný symbol
použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj
v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top