Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXX. GETLÍKOV DEŇ

    28. 05. 2020 | Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica svätého Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Petržalka

Organizačný sekretariát

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Eva Melišová
A-medi management, s. r. o.
Bárdošova 2
831 01 Bratislava

tel./ fax: 02/55 64 72 47
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk
www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top