Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.

  • 144. Internistický deň

    6.11.2015 | Hotel SAFFRON**** Bratislava

PROGRAM

08.00 – 08.10 Otvorenie a slávnostné ocenenie jubilantov

08.10 – 09.45 Rizikové faktory kardiovaskulárnych chorôb

Predsedníctvo: Gašpar Ľ., Remková A.

1. Hypertenzia (Gašpar, Ľ.) 20 min
2. Diabetes (Martinka, E.) 20 min
3. Dyslipidémia (Pella, D.) 20 min
4. Kyselina acetylsalicylová v primárnej prevencii (Remková, A.) 20 min
5. LDL-cholesterol hlavný rizikový faktor aterosklerózy (Smetanová, V.) 15 min


09.45 – 10.00  Prestávka

10.00 – 12.05 Kardiovaskulárne choroby
Predsedníctvo: Murín J., Šimková I.

1. Ischemická choroba srdca (Kovář, F.) 20 min
2. Tromboembolická choroba srdca (Šimková, I.) 20 min
3. Cor pulmonale chronicum – respiračné príčiny (Hájková, M.) 20 min
4. Srdcové zlyhávanie – kde pomôžu biomarkery (Pernický, M.) 20 min
5. Systolické srdcové zlyhávanie – čo v liečbe dokážu nátriuretické peptidy (Murín, J.) 20 min
6. Konsensus o aterogénnej dyslipidémii (Murín, J.) 15 min
7. Liečba kombinovanej dyslipidémie u diabetikov (Rašlová, K.) 15 min

12.10 – 13.15 Obed

13.15 – 14.50 Kardiovaskulárne choroby
Predsedníctvo: Ponťuch J., Kiňová S.

1. Arytmie – fibrilácia predsiení a prečo antikoagulačná liečba (Papinčák, J.) 20 min
2. NOAC – rivaroxaban: čo nového v liečbe? (Murín, J.) 15 min
3. Chronická obličková choroba a kardiovaskulárne riziko (Ponťuch, P.) 20 min
4. Sekundárne hypertenzie (Kiňová, S.) 20 min
5. Periférne arteriálne ochorenie (Štvrtinová, V.) 20 min

14.50 – 15.00 Prestávka
15.00 – 15.30 Predstavenie koncepcie Internej medicíny
15.30 – 15.45 Ukončenie

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top