Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.

  • 144. Internistický deň

    6.11.2015 | Hotel SAFFRON**** Bratislava

Dôležité informácie

Dátum a miesto konania
6. november 2015
Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Registrácia
6. november 2015 od 7:30 hod.


Online registrácia bola ukončená. Zaregistrovať sa môžete na mieste. 


Registračný poplatok
5 €
Občerstvenie je zahrnuté v cene registračného poplatku.

Spôsob platby – Registračný poplatok
• prevodom na účet
  (prosíme uhradiť do 1. 11. 2015)
• v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu:
A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 61115
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Iné poplatky
Obed 8 €
V hotelovej reštaurácií v čase obeda.
Lístok na obed je potrebné zakúpiť pri registácii do 9:00.

Potvrdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému SACCME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť: 
06.11. 2015 – 6 kreditov

Aktívna účasť: 
domáci autor prednášky – 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky – 5 kreditov
zahraničný autor prednášky – 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky – 10 kreditov

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top