Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVII. VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA NÁRODNÝCH REFERENČNÝCH CENTIER PRE SURVEILLANCE INFEKČNÝCH CHORÔB V SR

    5. 3. 2020 | Ministerstvo zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava, kongresová sála č. 152/1-3

Organizačný sekretariát

Organizačný sekretariát
Ing. Dana Chodasová – A-medi management, s. r. o.
marketing@amedi.sk, 0903 224 625
Bárdošova 2, Bratislava 831 01

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top