Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 47. GALANDOVE DNI

    19.-20.11.2015 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

HLAVNÉ TÉMY

• HLAVNÉ TÉMY KONFERENCIE

    VRODENÉ PORUCHY IMUNITY

    
DORASTOVÉ LEKÁRSTVO

    PEDIATRICKÁ ENDOKRINOLÓGIA A DIABETOLÓGIA

    OČKOVANIE

    PEDIATRICKÁ NEFROLÓGIA

    PEDIATRICKÁ GASTROENTEROLÓGIA A VÝŽIVA

    PEDIATRICKÁ INTENZÍVNA MEDICÍNA

    TÝRANÉ DIEŤA

    VARIA

• Postgraduálny kurz
   
    MATERSKÉ MLIEKO A DOJČENIE V KONTEXTE MODERNEJ MEDICÍNY

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top