Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 47. GALANDOVE DNI

    19.-20.11.2015 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

ABSTRAKTY

• ABSTRAKTY
   Štrukturovaný abstrakt pošlite do 15.10.2015 na e-mail:
   doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. MBA
   galandovedni@gmail.com
   (v predmete e-mailu uviesť Galandove dni)

• ABSTRAKTY PRE OŠETROVATEľSKÚ SEKCIU
   Štrukturovaný abstrakt pošlite do 15.10.2015 na e-mail:
   Bc. Elena Kurhajcová
   kurhajcova@mfn.sk

• JAZYK ABSTRAKTU
   slovenský, český, anglický

• POSTERY
  
Rozmer posterov - š: 100cm x v: 80cm

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top