Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 47. GALANDOVE DNI

    19.-20.11.2015 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

REGISTRÁCIA/POPLATKY

Online registrácia bola ukončená. Registrovať sa budete môcť na mieste. 

• REGISTRÁCIA

   19. -20. november 2015, od 7:30 hod.
   Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin
   Podujatie je spolufinancované zo zdrojov
   EÚ - Európskeho fondu regionálneho rozvoja

• REGISTRAČNÝ POPLATOK
   47. GALANDOVE DNI 19. -20.11.2015
   Lekár - 25€
   Sestra - 15€ (Nutné prihlásiť sa cez portál SkSaPA)

   POSTGRADUÁLNY KURZ 20.11.2015
   Poplatok - 15€
   Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku

   SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU
   - v hotovosti pri registrácii
   - prevodom na účet (prosíme uhradiť do 13.11.2015)
   - majiteľ účtu: Vydavateľstvo A-medi management, s.r.o
                            Banka: UniCredit Bank
                            SWIFT: UNCRSKBX
                            IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                            Číslo účtu: 1026852003/1111
                            Variabilný symbol: 191115
                            Poznámka: meno účastníka
   V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa
   Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou)
   SESTRY SA MUSIA PRIHLÁSIŤ ELEKTRONICKY NA PORTÁLI SKSaPA

• INÉ POPLATKY - platba v hotovosti pri registrácii

   Obed - 7€
   Spoločenský večer - 15€
   Lístky je potrebné zakúpiť pri registrácii do 9:00 hod.

• SPOLOČENSKÝ VEČER
   19.11.2015 - Hotel TURIEC, A. Sokolíka, Martin, 19:00 hod.

• POTVRDENIE O ÚČASTI
    Podujatie je zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov
    Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

• PROSÍME O ZASLANIE VYPLNENEJ PRIHLÁŠKY DO 13.11.2015
    - elektronicky www.amedi.sk
    - poštou na adresu organizačného sekretariátu

• ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
    Ing. Dana Lakotová, e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
    A – medi manažment, s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top