Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 56. Dérerov memoriál
    a Dérerov deň

    01. 04. 2016 | konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava

FOTOGALÉRIA

Ďakujeme všetkým účastníkom a partnerom, ktorí sa zúčastnili 56. DÉREROVHO MEMORIÁLU A DÉREROVHO DŇA.
Poďakovanie patrí aj prof. MUDr. Ivici Lazúrovej, DrSc., FRCP a doc. MUDr. Soňi Kiňovej, PhD.,
ako aj všetkým prednášajúcim.

56. Dérerov memoriál a Dérerov deň


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top