Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. Kongres slovenských a českých pediatrických gastroenterológov

    22.-24.9.2016 | Hotel**** Mikádo Hollého 11, 949 01 Nitra

VÝBOR

Prezident kongresu
MUDr. Katarína Gubáňová

Vedecký výbor
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
MUDr. Jarmila Kabátová
MUDr. Renáta Szépeová, PhD.
MUDr. Emese Majorová
MUDr. Iveta Valachová

Organizačný výbor
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
MUDr. Jarmila Kabátová

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top