Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VI. Kongres slovenských a českých pediatrických gastroenterológov

    22.-24.9.2016 | Hotel**** Mikádo Hollého 11, 949 01 Nitra

PRÍHOVOR

PRÍHOVOR

Milé kolegyne a kolegovia,

v mene organizačného výboru Vás chceme privítať na VI. Kongrese slovenských a českých gastroenterológov.

To, že sa znovu stretávame je dôkazom, že spoločná myšlienka organizovať každé dva roky odborné stretnutia striedavo na Slovensku a v Čechách bola správna.

Takže po Znojme, Trenčianskych Tepliciach, Olomouci, Skalici a Českom Krumlove bude tohtoročný kongres v starobylej Nitre.

Veríme, že pripravený program VI. Kongresu Vás zaujme po odbornej stránke, budete mať možnosť spoznať jesennú Nitru s jej históriou a v neposlednom rade stretnúť svojich kolegov a priateľov.

Za organizačný výbor

MUDr. Jarmila Kabátová
predseda Sekcie pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy pri SGS

MUDr. Iveta Čierna, PhD.
hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatoógiu a výživu

MUDr. Katarína Gubáňová
prezident kongresu

 

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top