Podujatie I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie

    03. - 04. 6. 2022 | Lindner Hotel Gallery Central Metodova 4, 821 08 Bratislava

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Prezidenti: Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová,CSc.
                   Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.


Organizačný výbor:
Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc. 

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.

Programový výbor:

Doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc.
Prof. MUDr. Zdeňek Šumník, Ph.
Doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, PhD.
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.
MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.
Doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.
MUDr. Ľubomír Barák, CSc.

MUDr. Adriána Dankovčíková
MUDr. Júlia Ferenczová, PhD.
Lindner Hotel Gallery Central | I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie

Lindner Hotel Gallery Central

Metodova 4, 821 08 Bratislava

 | I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
+421 904 948 664

back to top