Podujatie I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie

    03. - 04. 6. 2022 | Lindner Hotel Gallery Central Metodova 4, 821 08 Bratislava

Informácie a poplatky

Poplatky lekári:
Registračný poplatok: 50 eur
Diskusný večer 3. 6. 2022: 30 eur
Obed 4. 6. 2022: 20 eur

Poplatky sestry:
člen SKSAPA: 14 eur
nečlen SKSAPA: 20 eur


Diskusný večer 3. 6. 2022: 30 eur


Obed 4. 6. 2022: 20 eur


Spôsob platby:

  • Po online registrácií - úhrada zálohovej faktúry
  • V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
  • V hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste
  • Online registrácia nutná vopred

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a má pridelené kredity CME a SKSAPA. Účastníci podujatia dostávajú na záver certifikáty o účasti.

VAŠU ÚČASŤ JE MOŽNÉ ZRUŠIŤ NAJNESKÔR DO 1. 5. 2022.
PO TOMTO TERMÍNE SÚ UHRADENÉ POPLATKY NEVRATNÉ.

Všetky poplatky spojené s konferenciou musia byť uhradené vopred, najneskôr do 28. 5. 2022.
 | I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
+421 904 948 664

back to top