Podujatie I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie

    03. - 04. 6. 2022 | Lindner Hotel Gallery Central Metodova 4, 821 08 Bratislava

Organizačný výbor

Adresa organizačného výboru:
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.

Detská klinika LF UK a NÚDCH
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Tel. + 421 2 5937 1567
e-mail: kostalova@dfnsp.sk

Registrácia a ubytovanie:
A-medi management, s. r. o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava
Ing. Martina Novosedlíková
novosedlikova@amedi.sk
+421 904 948 664
www.amedi.sk
 | I. Česko-Slovenské dni detskej endokrinológie

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

novosedlikova@amedi.sk
+421 904 948 664

back to top