Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 48. GALANDOVE DNI

    24. 11. - 25. 11. 2016 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

    48. Celoslovenská pediatrická konferencia
    s medzinárododnou účasťou

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Potrebujete poradiť?

+421 2 556 472 47
0903 224 625

Úvod

VITAJTE

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a ŠUDTaRCh Dolný Smokovec
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Martine
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR)


organizujú48. CELOSLOVENSKÚ PEDIATRICKÚ KONFERENCIU

s medzinárodnou účasťou

48. GALANDOVE DNI
24.-25. november 2016, Martin

Prezident podujatia
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
MIESTO KONANIA
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin
Ošetrovateľská sekcia
Ústav ošetrovateľstva JLF UK, Malá Hora 5, Martin


Aula Magna, JLF UK | 48. GALANDOVE DNI

Aula Magna, JLF UK

Malá Hora 4A, Martin

Ošetrovateľská sekcia (sestry) Poslucháreň, Edukačné centrum JLF UK, Malá Hora 4/B, Martin

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top