Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 48. GALANDOVE DNI

    24. 11. - 25. 11. 2016 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

    48. Celoslovenská pediatrická konferencia
    s medzinárododnou účasťou

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Potrebujete poradiť?

+421 2 556 472 47
0903 224 625

congress hotel banner

Aula Magna, JLF UK

Malá Hora 4A, Martin

Ošetrovateľská sekcia (sestry) Poslucháreň, Edukačné centrum JLF UK, Malá Hora 4/B, Martin

ÚVOD

VITAJTE

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzitná nemocnica Martin
Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM
Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a ŠUDTaRCh Dolný Smokovec
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Martine
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Martine
Centrum experimentálnej a klinickej respirológie (CEKR)


organizujú48. CELOSLOVENSKÚ PEDIATRICKÚ KONFERENCIU

s medzinárodnou účasťou

48. GALANDOVE DNI
24.-25. november 2016, Martin

Prezident podujatia
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
MIESTO KONANIA
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin
Ošetrovateľská sekcia
Ústav ošetrovateľstva JLF UK, Malá Hora 5, Martin


congress hotel banner

Aula Magna, JLF UK

Malá Hora 4A, Martin

Ošetrovateľská sekcia (sestry) Poslucháreň, Edukačné centrum JLF UK, Malá Hora 4/B, Martin

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top