Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 48. GALANDOVE DNI

    24. 11. - 25. 11. 2016 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

SEKRETARIÁT

• ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

    Ing. Dana Lakotová
    e-mail: marketing@amedi.sk
    mobil: 0903 224 625

    A-medi management, s.r.o.
    Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top