Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 48. GALANDOVE DNI

    24. 11. - 25. 11. 2016 | Aula Magna, JLF UK Malá Hora 4A, Martin

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

• ORGANIZAČNÝ VÝBOR

    prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

    MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
    MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
    MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
    doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
    doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
    Bc. Elena Kurhajcová
    doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.
    MUDr. Alena Szokeová

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top