Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVIII. Prešovský pediatrický deň

    08. 12. 2016

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

----------------- ORGANIZAČNÝ VÝBOR ----------------- 


MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
predseda

MUDr. Jana Čurillová
MUDr. Marcel Lavrik
MUDr. Katarína Krestianová
Jarmila Liptáková
PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Bc. Daniela Osifová

HLAVNÝ PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top