Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVIII. Prešovský pediatrický deň

    08. 12. 2016

Odborný program

ŠTVRTOK 08.12.2016
SÁLA B OBVODNÉHO ÚRADU, NÁMESTIE MIERU 3

07:45 – 08:30   REGISTRÁCIA


08:30 – 08:45   SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE


BLOK PREDNÁŠOK

SÁLA B
09:00 – 10:45
Predsedníctvo: Šagát T., Urbančíková I., Králinský K.
1. 

Šagát T., Riedel R., Pevalová Ľ., Budáčová J., Nedomová B. (Bratislava): Kortikosteroidy v liečbe kriticky chorých detí. (12 min)
2.

Červeňová O., Černianska A. (Bratislava): Algoritmy vyšetrení vrodených  vývojových chýb obličiek. (10 min)
3. 

Kuchta M., Petrášová M., Gombošová K. (Košice): Terapia akútnej hnačky
s fokusom na adjuvantnú terapiu vo svetle EBM.
(12 min)
4.   
Urbančíková I., Hudáčková D. (Košice): Manažment dieťaťa s horúčkou.
(12 min)
5.

Králinský K., Petrík O., Okáľová K. (Banská Bystrica): Anafylaxia od A po Z.
(12 min)
6.

Kresánek J., Plačková S., Cagáňová B., Šúňová J. (Bratislava): Intoxikácie u detí stále aktuálny problém. (10 min)
7. 


Jakušová Ľ., Havlíčeková Z., Jeseňák M., Lietavová Z., Bánovčin P. (Martin): Spektrum symptómov alergie na bielkoviny kravského mlieka v detskom veku a jej diagnostika. (12 min)
8. 

Szépeová R. (Martin): Nové typy AA formulí vo výžive detí s ABKM. (15 min)
Prednáška podporená spoločnosťou EWOPHARMA

10:30 – 10:45   DISKUSIA

10:45 – 11:00   PRESTÁVKA


II. BLOK PREDNÁŠOK

SÁLA B
11:00 – 12:45
Predsedníctvo: Hrebík M., Nosáľ S., Lavrik M.
1.

Hrebík M., Goldschmidtová E., Klausmanová J., Andrašíková M. (Bratislava): Má význam imunoprofylaxia RSV u detí s VCHS? (12 min)
2.   Hupka V., Hrebík M., Kaldarárová M., Michaldová N. (Bratislava): Spiroergometrické vyšetrenie u detí v DKC. (12 min)
3.  Kurák M., Lisiková M., Fedor P. (Košice): Kraniocerebrálne poranenia u dojčiat. (10 min)
4. 

Nosáľ S., Zoľák V., Fedor M., Ľuptáková A. (Martin): Cerebrálna a somatická NIRS. (12 min)
5.  Tenora J., Žmolíková R. (Prostějov, ČR): Ne každá medicína je vítězná. (12 min)
6.  Topoľský I., Furková K. (Bratislava): Intoxikácia paracetamolom u detí. (12 min)
7.

 
Králinský K. (Banská Bystrica): Aké výhody nám prinesie nová hexavalentná vakcína? (15 min)
Prednáška podporená spoločnosťou SANOFI PASTEUR

12:30 – 12:45   DISKUSIA

12:45 – 13:00   PRESTÁVKA


III. BLOK PREDNÁŠOK

SÁLA B
13:00 –14:50
Predsedníctvo: Murgaš D., Kurák M., Čurillová J.
1. 
 
Murgaš D., Višňovcová N., Dzian A., Mikolajčík P., Murgašová M.  (Martin): Čo sa skrývalo za parakardiálnou cystou. (12 min)
2. 

Mikolajčík P., Murgaš D., Bakoš J., Szépeová R. (Martin): Magnetické  guličky ako príčina náhlej príhody brušnej u 1-ročného chlapca. (10 min)
3. 

Višňovcová N., Murgaš D., Molnár M., Nosáľ S. (Martin): Poranenia  duodena
v detskom veku.
(10 min)
4. 

Záhradník L., Mýtnik M., Kyslan K., Kaňuch D. (Prešov): Duodenopankreatická trauma v detskom veku. (10 min)
5. 

Perečinský I., Minčík I. (Prešov): Správne načasovanie operačnej  liečby kryptorchizmu – neriešiteľný problém? (10 min)
6.  Džula B., Brunc P., Mačík M., Kľoc J. st., Smolko I. ( Prešov): Morbus  Legg – Calvé – Perthes – diagnostika, terapia. (10 min)
7. 

Ďurdík P., Mucska I., Šujanská A., Bánovčin P. (Martin): Novinky v posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel. (10min)
8. 

Jecková M. (Bratislava): Využitie terapie svetlom BIOPTRON  v pediatrii. (15min)
Prednáška podporená spoločnosťou Zepter Medical

14:35 – 14:50   DISKUSIA

14:50 – 15:00   PRESTÁVKA


IV. BLOK PREDNÁŠOK

SÁLA B
15:00 – 17:00
Predsedníctvo: Slaný J., Jakubička J., Furielová I.
1.  


Miškovská M. (Dolný Smokovec): Uplatnenie fytoterapie v liečbe  infekcií horných dýchacích ciest. (15 min)
Prednáška podporená spoločnosťou SCHWABE SLOVAKIA
2. 

Slaný J. (Trnava): Aktuální problematika a pohled na "hniezda záchrany" (baby-boxy) v SR a ČR. (12 min)
3.


Šimurka P., Štefkovičová M. (Trenčín): Očkovacie postupy na povinné pravidelné očkovanie osôb u ktorých bol premeškaný určený vek očkovania alebo interval očkovania. (12 min)
4. 

Michálek J., Mendelová E. (Ľubochňa): Je možná prevencia relapsov  tyreotoxikózy? (12 min)
5.  Feketeová A. (Košice): Quo vadis cystická fibróza? (10 min)
6.
 
Jakubička J., Jakubičková D. (Nitra): Dopad pľúcnej prematurity na respiračnú morbiditu v neskoršom detskom a včasnom dospelom veku. (12 min)
7. 

Miškovská M., Dzuracká A., Strachan T., Ferenc P., Fábry J. (Dolný Smokovec): Ako ďalej v detskej tuberkulóze. (12 min)
8. 

Martinásková K., Kopčíková J., Kovaľ J., Čurillová J., Imlejová P. (Prešov): Hemangiomy u detí naše skúsenosti s liečbou včera a dnes. (12 min)

16:50 – 17:00   DISKUSIA


ZÁVER


SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA DUKLA


V. BLOK PREDNÁŠOK – SEKCIA LEKÁROV

SÁLA A
15:00 – 17:00
Predsedníctvo: Kovaľ J., Šaligová J., Krestianová K.
1.  

Šaligová J., Potočňáková Ľ. (Košice): Gaucherova choroba z pohľadu pediatra. (12 min)
2.  

Mrážik P., Bánóová E., Vargová V. (Košice): Úskalia diferenciálnej diagnózy Sjögrenovho syndrómu v detskom veku. (12 min)
3.

  
Lazarová E., Paliesková R. (Košice): Duchennova muskulárna dystrofia
– pri presnej diagnostike dokážeme už niektorým pacientom ponúknuť liečbu?
(12 min)
4.

  
Trošoková A. (Poprad): Prejavy psychických porúch u detí užívajúcich  antileukotriény – Montelucast (skúsenosti z praxe klinického psychológa).
(12 min)
5.  

Repko M., Šoltýsová B. (Poprad): Potravinová alergia v detskom veku – minimum pre prax. (12 min)
6.  

Ševčíková M., Szabadošová V. (Krompachy): Methemoglobinémia (kazuistiky). (10 min)
7.

  
Krestianová K., Grocký J., Čurillová J., Kovaľ J. (Prešov): Obštrukčné bronchitídy, bronchopneumónie u hospitalizovaných detí, najčastejšie
príčiny.
(10 min)

16:30 – 17:00   DISKUSIA

ZÁVER


SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA DUKLA


BLOK PREDNÁŠOK – SEKCIA OŠETROVATEĽSTVA
SÁLA A
10:45 – 12:45
Predsedníctvo: Haraksimová M., Magurová D., Popíková R.
1. 

Sinaiová Vilmonová J. (Košice): Opuch krku ? Diagnóza z ktorej pacient vyrastie. Cesta k diagnóze je niekedy príliš dlhá. (12 min)
2. 

Andraščíková I. (Košice): Toxicita cytostatik u pacienta s ALL v indukčnej fáze liečby. (12 min)
3. 

Sinaiová Vilmonová J., Šutková I. (Košice): Vplyv onkologickej liečby na nutričný stav detských pacientov. (12 min)
4. 

Nagyová B. (Bratislava): Edukačný plán rodiča poskytujúceho parenterálnu výživu. (12 min)
5.  Popíková R. (Košice): Domáce prostredie a umelá pľúcna ventilácia. (12 min)
6.  Centková A. (Prešov): Hemangiómy v detskom veku. (10 min)
7. 

Cinová J., Derňárová Ľ., Šantová T., Šimová Z., Šuličová A., Novotná Z. (Prešov): Inovatívna edukácia detí s ochorením DM 1. typu. (12 min)
8. 

Ondriová I., Cínová J., Magurová D., Lizáková Ľ., Hadášová L. (Prešov): Postoj sestier z praxe k povinnému sústavnému vzdelávaniu. (12 min)
9. 

Lizáková Ľ., Mrosková S., Novotná Z., Cínová J., Horánska V., Čisláková Ľ. (Prešov): Postoj študentov k problematike dobrovoľníctva. (10 min)
10. 
Rybárová D., Miženková Ľ. (Prešov ): Liečba bolesti u detí v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. (10 min)

12:30 – 12:45   DISKUSIA


12:45 – 13:00   PRESTÁVKA


II. BLOK PREDNÁŠOK – SEKCIA OŠETROVATEĽSTVA

SÁLA A
13:00 – 14:50
Predsedníctvo: Liptáková J., Lizáková Ľ., Andrijková J.
1.

Černianska E., Vodilová L., Štillová B., Šperková B. (Martin): Nezvyčajný úraz traktorom. (10 min)
2.

Weserle M., Ucháľová J., Stankovianska M. (Martin): Ošetrovateľská starostlivosť o dieťa s anorektálnou malformáciou. (10 min)
3.

Kurinská Z., Batková Ľ., Stankovianska M. (Martin): Vieme správne informovať? (10 min)
4.

Švidová B., Sopčáková L. (Prešov): KOS o dieťa so zlomeninou stehennej kostí. (10 min)
5.

Pankuchová K., Floreková R. (Prešov): Dieťa s popáleninou v ambulancii úrazovej chirurgie. (10 min)
6.


Argayová I., Miženková J., Boguská D. (Prešov): Popáleniny a detský pacient
v podmienkach  prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

(10 min)
7.
Frohlichová E. (Košice): Intoxikácie u detí – vplyv rizikových faktorov. (10 min)
8.
Kaloková L., Behúnová L. (Košice): Novorodenec a operačná sála. (10 min)
9.
Horváthová L. (Košice): Úrazy u detí – kazuistika polytraumy. (10 min)
10. 

Kaščáková L., Kovalská B., Andrijková J. (Prešov): Čo sa môže skrývať
za obštrukčnou bronchitídou.
(10 min)

14:30 – 14:50   DISKUSIA

ZÁVER


SPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA DUKLASPOLOČENSKÝ VEČER V PRIESTOROCH HOTELA DUKLA

HLAVNÝ PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top