Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XVIII. Prešovský pediatrický deň

    08. 12. 2016

ORGANIZAČNÉ POKYNY

----------------- DÁTUM A MIESTO KONANIA -----------------
8. december 2016

Sála B Obvodného úradu, Námestie mieru 3, Prešov
Sála A Obvodného úradu, Prešov – Sekcia ošetrovateľstva


----------------- KONGRESOVÝ JAZYK -----------------
• Slovenský, český

----------------- SPOLOČENSKÝ PROGRAM -----------------

• Spoločenský večer 10 €
• Spoločenský večer bude v priestoroch hotela DUKLA

----------------- TÉMY -----------------
• Diagnostika a liečba v pediatrii

----------------- POTVRDENIE O ÚČASTI -----------------

• Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
• Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní odpborného programu.

Pasívna účasť:
08.12. 2016 - 7 kreditov
Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky - 15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky - 10 kreditov
domáci autor prednášky - 10 kreditov
domáci spoluautor prednášky - 5 kreditov
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)


----------------- ABSTRAKTY -----------------

• Abstrakty prednášok a posterov budú publikované v  v Pediatrii (Bratisl.) 2017.

----------------- DOPRAVA -----------------
• Zo železničnej a autobusovej stanice možno cestovať trolejbusom č. 1, 4, 8, alebo autobusom č. 39, 45 smer centrum mesta (4. zást.)

----------------- PARKOVANIE -----------------
• Za budovou VÚC a Obvodného úradu – strážené a platené parkoviská
• Pred hotelom Šariš – vzdialený cca 150 m od Obvodného úradu – strážené a platené parkovisko


 
-------------------------------------------- KONTAKTY --------------------------------------------

MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
051/701 2559 (1116)
koval@fnsppresov.sk
Jarmila Liptáková
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov,
051/701 1115
liptakova@fnsppresov.sk
Mgr. Daniela Osifová
KP FNsP J.A. Reimana
Hollého 14, 080 01 Prešov
051/701 2559
sekretariat.do@fnsppresov.sk

HLAVNÝ PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top