Podujatie 30. konferencia SSPEV je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
 • 30. konferencia SSPEV

  22.9. – 24.9.2022 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin

Témy konferencie

 • Nové trendy v klinickej výžive
 • Klinická výživa pri COVID 19 u pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, neinvazívnej ventilácii a na High flow oxygenoterapii
 • Výživa a imunita, enterálna výživa a imunita
 • Dietológia 
 • Okrúhly stôl 
 1. Nutričné tímy
 2. Klinická výživa – vzdelávanie – atestácie lekárov, nutriční terapeuti – sestry a iní
 • Výživa seniorov – sarkopénia 
 • Obezita vs. malnutrícia 
 • Nutričná predoperačná príprava 
 • Chronické črevné zlyhanie 
 • Metabolický syndróm a výživa 
 • Črevný mikrobióm 
 • Guidelines ESPEN – čo je nové 
 • Výživa kriticky chorých 
 • Metabolizmus 
 • Organizácia klinickej výživy na Slovensku 
 • Projekty SSPEV 

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top