Podujatie 30. konferencia SSPEV je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 30. konferencia SSPEV

    22.9. – 24.9.2022 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin

Aktívna účasť

ZASIELANIE PRIHLÁŠOK
Aktívna účasť
Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu do 31. 7. 2022.
Abstrakt prosím zasielajte cez online registráciu.

Abstrakty
Na základe podmienok od ARS CME je potrebné, aby ste si do každej Vašej prezentácie na danom
podujatí vložili ako 2. slide, slide o konflikte záujmov.
Pri nedodržaní podmienok, Vám nemusí byť umožnená prezentácia Vašej prednášky na odbornom
podujatí.
Akceptovaný je štruktúrovaný abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail) napísaný písmom
Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu formou
prednášky alebo posteru. Do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky. Abstrakty nespĺňajúce
podmienky nebudú posudzované.

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top