Podujatie 30. konferencia SSPEV je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 30. konferencia SSPEV

    22.9. – 24.9.2022 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka 132, 036 01 Martin

Poplatky a informácie

REGISTRAČNÝ POPLATOK

 

lekári členovia SSPEV ostatní lekári
do 22. 8. 2022 25 € 30 €
po 22. 8. 2022 a na mieste 30 € 35 €
sestry členky komory nečlenky komory
  13 € 17 €


Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet, po dodržaní stanovených termínov.

Zvýhodnená cena registrácie je platná len v prípade, ak je účastník zaregistrovaný a zároveň má uhradený poplatok v uvedenom termíne.

INÉ POPLATKY
Spoločná večera 23. 9. 2022   30 €
Obed 23.9.2022   15 €

SPÔSOB PLATBY
– Po online registrácií - úhrada zálohovej faktúry.
– V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra; prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
– V hotovosti alebo kartou pri registrácii na mieste.
ONLINE registrácia nutná vopred.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

KREDITY
22. 9. 2022      5 kreditov
23. 9. 2022      8 kreditov
24. 9. 2022      4 kredity

Podujatie je organizované v spolupráci so SKSaPA – Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.

 

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

vankova@amedi.sk
0904 994 417

back to top