Podujatie PRACOVNÝ SEMINÁR 2022 je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • PRACOVNÝ SEMINÁR 2022

    24.-25. 3. 2022 | Horizont Resort (Hotel Horizont Resort) Stará Lesná 178, 059 60 Stará Lesná

    Hotel HORIZONT RESORT, Stará Lesná

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

ORGANIZÁTORI
Klinika detskej tuberkulózy 
a respiračných chorôb JLF UK 
a NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Národný ústav detskej tuberkulózy 
a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin

Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava

KREDITY pridelené ARS CME za pasívnu účasť:
24. 3. 2022 – 3 kredity
25. 3. 2022 – 2 kredity

Horizont Resort (Hotel Horizont Resort) | PRACOVNÝ SEMINÁR 2022

Horizont Resort (Hotel Horizont Resort)

Stará Lesná 178, 059 60 Stará Lesná

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Martina Novosedlíková
novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top