Podujatie PRACOVNÝ SEMINÁR 2022 je určené len pre zdravotníckych pracovníkov. Pre pokračovanie na stránku podujatia, potvrďte prosím, že ste zdravotníckym pracovníkom, alebo zvoľte možnosť "Nepokračovať na stránku podujatia".
Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • PRACOVNÝ SEMINÁR 2022

    24.-25. 3. 2022 | Horizont Resort (Hotel Horizont Resort) Stará Lesná 178, 059 60 Stará Lesná

POPLATKY

REGISTRÁCIA                  
24. 3. 2022 od 11.00 hod. 
25. 3. 2022 od 8.00 hod. 

REGISTRAČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok je 20,00 €
Prednášajúci účastníci registračný poplatok neplatia

VEČERA 24. 3. 2022
- neubytovaní v hoteli HORIZONT RESORT 20,00 €

SPÔSOB PLATBY
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 11. 3. 2022)
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank / IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 24032022 (v prípade online registrácie prosím použite číslo zálohovej faktúry)
SWIFT: UNCRSKBX / Poznámka: meno účastníka
- kartou
- v hotovosti pri registrácii
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. 
Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.


KONTAKT A-medi management, s.r.o.
Ing. Martina Novosedlíková
Mobil: 0904 948 664
E-mail: novosedlikova@amedi.sk


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

KONTAKT

Ing. Martina Novosedlíková
novosedlikova@amedi.sk
0904 948 664

back to top